Үйлдвэрийн аялал

Factory building

Үйлдвэрийн барилга

injection-molding workshop 02

шахах хэлбэржүүлэх цех

mold fitting and  assembly01

хэвний тохируулга ба угсралт

mold workshop01

хэвний цех

mold-EDM-machining

хөгц-EDM боловсруулах

R&D house

R&D байшин